Larifan piemīt SARS-CoV2 vairošanos kavējoša darbība. To atklājis Latvijas
Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (BMC) veikts pētījums par Larifan ietekmi uz SARS-CoV-2 vīrusu, kas zināms, kā COVID-19 ierosinātājs.

Pētījums veikts BMC pētnieku grupā, zinātnieces Dr.biol. Daces Pjanovas vadībā. Pētnieku grupa pārbaudīja Larifan ietekmi uz vīrusa inficētām šūnām un Larifan ietekmi uz, ar COVID-19 vīrusu, inficētiem kāmjiem.

Pētījumā atklātais, ka Larifan piemīt SARS-CoV-2 vairošanos kavējoša darbība izpaužas
sekojoši:

1.Vīrusa klātbūtnes samazināšanās cilvēka epitēlija šūnās, pielietojot Larifanu, pēc šūnu
inficēšanas ar SARS-CoV-2.

2.Vīrusa klātbūtnes samazināšanās kāmju plaušās pēc to inficēšanas ar SARS-CoV-2 un pēc tam ārstējot ar Larifan.

Tas nozīmē, ka pētījumā apstiprināta Latvijā ražota preparāta “Larifan” efektivitāte Covid-19 apkarošanā. Šie rezultāti uzskatāmi kā sākuma posms tālākai zāļu attīstībai un Larifan
izmantošanai vīrusa ierobežošanā.

Par pētījumu: BMC veiktais un Latvijas Zinātnes padomes finansētais projekts izmaksājis 100 389 eiro. Tas veikts, lai noskaidrotu vai bakteriofāga izcelsmes dubultspirāliskais RNS (Larifan) var kaplot kā potenciāls līdzeklis pret SARS-CoV-2.

Par BMC: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs ir vadošā pētniecības iestāde molekulārajā bioloģijā, biomedicīnā un biotehnoloģijā Latvijā. Kopš dibināšanas 1993.gadā BMC
ir izveidojies par spēcīgu zinātnisko centru, kurā tiek veikti gan fundamentālie, gan lietišķie
pētījumi molekulārajā bioloģijā, ģenētikā, bioķīmijā, biomedicīnā, biotehnoloģijā un citās zinātņu
nozarēs.

Par SIA Larifāns: Preparāta dubultspirāliskā ribonukleinskābes(dsRNS) Larifan
izstrādātājs un attīstītājs. Vēsturiski dsRNS Larifan cēlies no Latvijas Mikrobiloģijas un Virusoloģijas institūta, padājušā gadsimta 80-os gados, Dr.med Gunas Feldmanes vadībā.

Šobrīd SIA Larifāns nodarbojas ar Larifan aktīvās vielas, zāļu un kosmētikas produktu ražošanu. Šobrīd produkcija tiek eksportēta uz Lietuvu, Igauniju, Gruziju, Uzbekistānu, Krieviju un Vjetnamu

Pētījuma gaitā iegūtie rezultāti: https://biorxiv.org/cgi/content/short/2022.01.22.477073v1
Norāde uz pētījumu: https://syn.biomed.lu.lv/projekti/lzp-2020/2-0369

Papildus informācija:
Projekta vadītāja Dr.biol. Dace Pjanova, tel: 29421146
Larifan autore Dr.med. Guna Feldmane, tel: 29463923

Preses materiālu sagatavoja:
Roberts Feldmanis
SIA Larifāns valdes loceklis
roberts.feldmanis@larifans.lv
tel: 29552241