Larifan piemīt Covid-19 vairošanos kavējoša darbība. To atklājis Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (BMC) veikts pētījums par Larifan ietekmi uz SARS-CoV-2 vīrusu, kas zināms, kā COVID-19 ierosinātājs.