Larifan izstrādāts Latvijas Zinātņu Akadēmijas Mikrobioloģijas institūtā pagājušā gs. beigās. Tas veidojies kā blakusprodukts zinātniskiem pētījumiem par pretvīrusu imunitāti. Ar 1997.gadu tā ražošanu un ieviešanu pārņēmis uzņēmums “SIA Larifāns”.

„Larifan” ir komerciāls nosaukums dabiskas izcelsmes dubultspirāliskai ribonukleinskābei (Acidum ribonucleinicum duplicatum), saīsināti dsRNS Larifan. Larifan iegūst biotehnoloģiskā ceļā no Escherichia coli šūnām. Radītie preparāti ir dabiskas izcelsmes BioProdukti, kuriem piemīt pretvīrusu un imūnmodulējoša darbība.

2014. gadā uzņēmumam piešķirta Eksporta un inovācijas balva.

has been added to the cart. View Cart