SIA „LARIFĀNS” 06.05.2016. noslēdza ar LIAA līgumu Nr.SKV-L-2016/227 par atbalsta saņemšanu projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (projekta idintifikācijas numurs 3.2.1.2/16/I/001), ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA „LARIFĀNS” 30.11.20215. noslēdza ar LIAA līgumu Nr.L.ĀTA/2.3.1.1.1/15/79/137 par atbalsta saņemšanu projekta „Vizīte kontaktbiržā “BROKERAGE Event Horizon 2020” Ostrovā, Čehijā 2015. gada jūnijā un izstādē CPhI Worldwide Madridē, Spānijā 2015. gada oktobrī” ietavros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA „LARIFĀNS” 29.05.2015. noslēdza ar LIAA līgumu Nr.L-ĀTA-15-2883 par atbalsta saņemšanu projekta „Vizīte Tbilisi, Gruzijā” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA „LARIFĀNS” 02.04.2015. noslēdza ar LIAA līgumu Nr.L-ĀTA-15-2703 par atbalsta saņemšanu projekta „Vizīte Tbilisi un Batumi, Gruzijā” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA „LARIFĀNS” 26.09.2014. noslēdza ar LIAA līgumu Nr.L-ĀTA-14-2370 par atbalsta saņemšanu projekta „Vizīte Tadžikistānā un Mongolijā” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA „LARIFĀNS” 09.07.2014. noslēdza ar LIAA līgumu Nr.L-ĀTA-14-2236  par atbalsta saņemšanu projekta „Vizīte Uzbekistānā” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA „LARIFĀNS” 18.07.2013. noslēdza ar LIAA līgumu Nr.L-ĀTA-13-1578 par atbalsta saņemšanu projekta „Vizīte Turkmenistānā” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA „LARIFĀNS” 09.07.2013. noslēdza ar LIAA līgumu Nr.L-ĀTA-13-1556 par atbalsta saņemšanu projekta „Tirdzniecības misija Moldovā” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

2010. gada 1. oktobrī BMC tika uzsākta ERAF 2.1.1.1. aktivitātes projekta „Prognostiska imūnterapijas lietderīguma un efektivitātes testēšana: metodes izveide personalizētai imūnterapeitisko preparātu pielietošanai onkoloģijā” īstenošana.

Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros
Projekta vienošanās Nr. 2010/0233/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/076
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (01.10.2010.-30.09.2013.)
Projekta kopējais finansējums: 294938 LVL
Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. Dace Pjanova

Projekta vispārīgais mērķis ir uzlabota onkoloģisko pacientu imūnterapijas efektivitāte.

Projekta specifiskais mērķis ir personalizētas prognostiskas in vitro testēšanas metodes izveide imūnterapetisko preparātu lietošanas lietderīguma paredzēšanai pirms terapijas uzsākšanas.
Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
1. Pētniecība (rūpnieciskais pētījums):
1.1. preparātu ierosināto limfocītu sub-populāciju noteikšana,
1.2. preparātu ierosināto limfocītu aktivitātes noteikšana,
1.3. preparātu ierosināto limfocītu ekspansijas noteikšana atsevišķās sub-populācijās un to
aktivitātes noteikšana dažādās onkoloģisko pacientu grupās,
1.4. Personalizētas prognostiskas imūnterapeitisko preparātu efekta in vitro testēšanas
metodikas izstrāde.

2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana

Projekta rezultātā tiks izstrādāta personalizēta prognostiska imūnterapeitisko preparātu lietošanas lietderīguma un efektivitātes in vitro testēšanas metodika ar pielietojumu klīnikā onkoloģisko pacientu imūnterapijas prognozējamības paaugstināšanai un imūnterapijas efektivitātes palielināšanai, piemeklējot katram pacientam piemērotāko preparātu un devu. Projekta rezultātā tiks izstrādāts metodes detalizēts aprakts.


Vairāk informācijas var apskatīt šeit..

has been added to the cart. View Cart