SIA „LARIFĀNS” ir noslēdzis 2016.gada 6.maijā līgumu Nr.SKV-L-2016/227 ar Latvijas investīcījas projektu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (projekta idintifikācijas numurs 3.2.1.2/16/I/001), ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA „LARIFĀNS” ir noslēdzis 2015.gada 30.novembrī līgumu Nr.L.ĀTA/2.3.1.1.1/15/79/137ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Vizīte kontaktbiržā “BROKERAGE Event Horizon 2020” Ostrovā, Čehijā 2015. gada jūnijā un izstādē CPhI Worldwide Madridē, Spānijā 2015. gada oktobrī” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA „LARIFĀNS” ir noslēdzis 2015.gada 29.maijā līgumu Nr.L-ĀTA-15-2883 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Vizīte Tbilisi, Gruzijā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA „LARIFĀNS” ir noslēdzis 2015.gada 02.aprīlī līgumu Nr.L-ĀTA-15-2703 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Vizīte Tbilisi un Batumi, Gruzijā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA „LARIFĀNS” ir noslēdzis 2014.gada 26.septembrī līgumu Nr.L-ĀTA-14-2370 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Vizīte Tadžikistānā un Mongolijā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA „LARIFĀNS” ir noslēdzis 2014.gada 9.jūlijā līgumu Nr.L-ĀTA-14-2236 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Vizīte Uzbekistānā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA „LARIFĀNS” ir noslēdzis 2013.gada 18.jūlijā līgumu Nr.L-ĀTA-13-1578ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Vizīte Turkmenistānā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA „LARIFĀNS” ir noslēdzis 2013.gada 9.jūlijā līgumu Nr.L-ĀTA-13-1556 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Tirdzniecības misija Moldovā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

2010. gada 1. oktobrī BMC tika uzsākta ERAF 2.1.1.1. aktivitātes projekta „Prognostiska imūnterapijas lietderīguma un efektivitātes testēšana: metodes izveide personalizētai imūnterapeitisko preparātu pielietošanai onkoloģijā” īstenošana.

Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros
Projekta vienošanās Nr. 2010/0233/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/076
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (01.10.2010.-30.09.2013.)
Projekta kopējais finansējums: 294938 LVL
Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. Dace Pjanova

Projekta vispārīgais mērķis ir uzlabota onkoloģisko pacientu imūnterapijas efektivitāte.

Projekta specifiskais mērķis ir personalizētas prognostiskas in vitro testēšanas metodes izveide imūnterapetisko preparātu lietošanas lietderīguma paredzēšanai pirms terapijas uzsākšanas.
Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
1. Pētniecība (rūpnieciskais pētījums):
1.1. preparātu ierosināto limfocītu sub-populāciju noteikšana,
1.2. preparātu ierosināto limfocītu aktivitātes noteikšana,
1.3. preparātu ierosināto limfocītu ekspansijas noteikšana atsevišķās sub-populācijās un to
aktivitātes noteikšana dažādās onkoloģisko pacientu grupās,
1.4. Personalizētas prognostiskas imūnterapeitisko preparātu efekta in vitro testēšanas
metodikas izstrāde.

2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana

Projekta rezultātā tiks izstrādāta personalizēta prognostiska imūnterapeitisko preparātu lietošanas lietderīguma un efektivitātes in vitro testēšanas metodika ar pielietojumu klīnikā onkoloģisko pacientu imūnterapijas prognozējamības paaugstināšanai un imūnterapijas efektivitātes palielināšanai, piemeklējot katram pacientam piemērotāko preparātu un devu. Projekta rezultātā tiks izstrādāts metodes detalizēts aprakts.


Vairāk informācijas var apskatīt šeit..

has been added to the cart. View Cart